:: معرفی مدیران تیم دکووب

تیم دکووب سه عضو اصلی دارد. آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰برگزار شده است که بر اساس این جلسه آخرین اعضاء انتخاب شده اند.

:: برو به ...

چارت سازمانی
By Pars Fanavaranمعرفی تیم دکووب به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها