:: ارزش ها

پایه‌های شرکت تیم دکووب بر ارزش‌هایی بنیادین بنا شده که همواره راهنمای حرکت به روش تیم دکووب است. همواره تلاش نموده‌ایم که با احساس مسئولیت در مقابل جامعه و با رعایت اصول اخلاقی کار کنیم. ما به قوانین کشور، حقوق اجتماعی و حفظ محیط زیست پایبندیم.

مسئولیت پذیری

در کلیه جنبه‌های کار بالا‌ترین استانداردهای اخلاقی را رعایت می‌کنیم. ما‌‌ همان کاری را که می‌گوییم انجام می‌دهیم و خودمان را در قبال تصمیمات و عملکردمان مسئول می‌دانیم.

مشارکت سازنده

ما تلاشی پایدار داریم برای اینکه مشارکتی پویا و تعاملی سازنده و مفید با مشتریان، شرکای تجاری، دولت، جامعه و یکدیگر داشته باشیم.

کار تیمی

تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک از ویژگی‌هایمان است. ما خانواده‌ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانایی تک تک اعضایمان می‌دانیم.

خلاقیت و نوآوری

به دنبال موقعیت‌های جدید و راه‌حل‌های خارق‌العاده هستیم. از خلاقیت و نوآوریمان برای دستیابی به روش‌هایی استثنایی و عملی استفاده می‌کنیم. با استفاده از تجربه و اراده‌مان با چالش‌ها روبرو می‌شویم تا نتیجه مطلوبی ارائه کنیم.

ممتاز بودن

همواره برای تداوم در بهبود عملکردمان تلاش می‌کنیم. اشتیاق برای رسیدن به نتایج مطلوب و فرای انتظار، عامل پیشرانش ما در کار است.

توجه به افراد و محیط زیست

بالا‌ترین اولویت ما توجه به سلامت و امنیت کارکنان و حفظ محیط زیست است. التزام به چارچوب‌های وضع شده به این منظور از بخش‌های جدانشدنی روش کار تیم دکووب است.

:: برو به ...

ویدئوی درباره تیم دکووب گواهینامه ها و تقدیرنامه ها تاریخچه تیم دکووب
By Pars Fanavaranمعرفی تیم دکووب به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها