دقیقاً هر امکانی که یک سایت موزیک باید داشته باشه رو داره
تبریک میگم بخاطر این طراحی زیبا و کاربردی